February 3, 2023

ข่าวหนังไทยหนังฮอลลีวู้ด

ข่าวสารเกี่ยวกับหนัง หนังใหม่ ข่าวหนังไทย หนังฮอลลีวู้ด รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับหนัง

เดอะเมทริกซ์: ช่วงเวลาในกระจกของนีโอมีความหมายอย่างไร

เดอะเมทริกซ์: ช่วงเวลาในกระจกของนีโอมีความหมายอย่างไร

ฉากในกระจกของเดอะเมทริกซ์เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของนีโอในการเรียนรู้ “ความจริง” แต่ยังมีช่วงเวลาที่กำหนดนี้มากเกินกว่าที่ตาเห็น ในอดีต ภาพยนตร์ไซไฟหลายเรื่องเคยเล่นโดยมีแนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการรับรู้ของจิตใจต่อความเป็นจริง แต่การที่เดอะเมทริกซ์ทำเรื่องนี้ยังคงน่าทึ่งเพราะภาพอันตระการตาและรากฐานทางปรัชญาที่กระตุ้นความคิด ในขณะที่ความน่าสนใจหลักมาจากฉากแอ็กชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การเล่าเรื่องในจินตนาการของ The Matrix ต้องการให้ผู้ชมมองข้ามองค์ประกอบภาพ ยกระดับสติปัญญา และตั้งคำถามกับธรรมชาติของการดำรงอยู่ของตนเอง